Isolering af gulv

Formålet med isolering af gulv er at få gulvet, og i forlængelse deraf, boligen til at holde bedre på varmen. Isolering af gulv kan ofte være en dyr investering, der dog vil tjene sig selv ind mange gange med tiden. Med isolering af gulvet kan du nemlig spare en stor del af varmeregningen væk.

Dertil sikrer isolering af gulv et bedre indeklima i hjemmet, da isoleringen blandt andet forhindrer at der opstår fugt, der kan resultere i skimmelsvamp.

Isolering af gulvet kan derfor vise sig at være en rigtig god investering, men man skal som sagt være opmærksom på, at det er en ret dyr investering. Der er dog stor forskel på hvilken type isolering man får lagt, og i hvilken forbindelse isoleringen skal lægges.

Af den årsag har vi set nærmere på isolering af gulve, herunder hvilke typer isolering der findes, hvad man skal være opmærksom på når man får lagt isolering, priser på isolering af gulv, og meget andet relevant information om isolering af gulv.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på isolering af gulv hos 3byggetilbud.dk

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på isolering af gulv af professionelle isolatører.

Få 3 uforpligtende og gratis tilbud her

Hvad er en gulvisolering

En gulvisolering er en måde hvorpå dit gulv opnår en bedre evne til at holde på varmen, og er derfor stærkt medvirkende til at sikre et optimalt indeklima.

Den billigste måde at isolere et gulv på, er ved at sprøjte isolering ind under gulvet. Dette forudsætter dog at dit gulv har et hulrum som der kan sprøjtes isolering ind i.

Det er dog ikke alle gulvtyper der har denne mulighed, og derfor vil andre gulvisoleringer kræve, at det eksiterende gulv eller terrændæk brækkes op og etableres på ny, hvilket er en meget dyrere form for gulvisolering.

Der findes mange forskellige fremgangsmåder til at etablere gulvisolering, og det kan derfor være svært at sige noget på forhånd om pris og fremgangsmåde ved de enkelte gulvisoleringer. Det kan derfor være nemmere at se nærmere på nogle af de mest almindelige typer gulvisoleringer.

Typer af gulvisoleringer

Fremgangsmåden ved at etablere gulvisolering, afhænger ikke mindst at hvordan selve gulvet er lagt. Gulvisoleringen vil også afhænge af andre faktorer, herunder om isoleringen skal etableres på et gulv med eller uden kælder, eller om gulvisolering skal etableres på en 1. sal.

Isolering af gulv med kælder

Isolering af et gulv med kælder er nemt, da isoleringen af dit gulv etableres ved at isolere loftet i kælderen. Der er derfor hverken behov for at brække gulv eller terrændæk op og etablere nyt, eller andre særligt besværlige udfordringer forbundet med dette.

Isolering af gulv uden kælder

Er der ikke kælder under dit gulv, kan gulvet isoleres ved at sprøjte eller blæse isolering ind under gulvbrædderne, hvilket er den billigste metode, da du slipper for at skulle brække gulvet op, og efterfølgende lægge et nyt. Andre gulvisoleringer vil kræve at gulvet brækkes op, hvorefter isoleringen lægges, og gulvet lægges på ny.

Der er også mulighed for at etablere et helt nyt isoleret terrændæk, der som nævnt ovenfor, vil kræve at gulvet, og hele gulvopbygningen, brækkes op, hvorefter det nye isolerede terrændæk etableres. Denne metode er klart dyrere end den ovenstående, men er til gengæld også en mere effektiv gulvisolering.

Der er også mulighed for at isolere husets fundament og sokkel udefra. I det følgende ser vi nærmere på de tre overordnede typer af isolering ved gulve uden kælder.

Isolering under gulvet

Om der skal sprøjtes eller blæses isolering ind under gulvet, hvilket er den billigere metode, eller om det er nødvendigt at brække gulvet op, afhænger af hvilken gulvbelægning der er lagt.

Er det muligt at sprøjte eller blæse isoleringsgranulat ind under gulvet, gøres dette ved at bore huller i gulvet, som herigennem fyldes med isoleringsgranulat, hvorefter hullerne tætnes igen.

Er der ikke mulighed for at sprøjte eller blæse isoleringsgranulat ind under gulvet, så startes arbejdet med isolering af gulvet ved, at det gamle gulv brækkes op, så selve isoleringen kan lægges.

Inden isoleringen etableres er det vigtigt at sørge for et sterilt miljø ovenpå terrændækket, for at undgå gode vækstbetingelser for svamp og andet.

Herefter skal der lægges en dampspærre, der har til formål at forhindre fugtskader i gulvkonstruktionen. Med dampspærre på plads kan selv isoleringen lægges i et lag på maksimum 75 mm.

Tykkelsen af isoleringen afhænger dog at hvorvidt terrændækket er isoleret eller ej, og der må højst lægges et halvt så tykt lag på oven på betonlaget i terrændækket, som der ligger under betondækket. Det skyldes at fugt fra huset kan trænge ned på det koldere betondæk, hvor vandet vil kondensere, med øget risiko for fugtskader til følge.

Prisen på denne type isolering ligger i omegnen af 1500-2000 kr. pr. m2, som er prisen ved en gulvisolering hvor gulvet skal brydes op og lægges på ny.

Ved sprøjtning eller blæsning af isoleringsgranulat ind under gulvet, vil prisen på isoleringen være noget lavere. Denne form for gulvisolering koster i omegnen af 200-400 kr. pr. m2.

Etablering og isolering af nyt terrændæk

Denne type isolering giver en effektiv isolering af gulvet og boligen, da der isoleres med over 300 mm. Da der skal etableres et helt nyt terrændæk, er denne type isolering dog også den klart dyreste.

Etablering og isolering af nyt terrændæk starter ved at brække det eksisterende gulv op, hvorefter der graves ud til et nyt terrændæk. Udgravningen inkluderer at det eksisterende betonunderlag også brydes op.

Efter udgravningen skal der lægges det kapillarbrydende lag, der har til formål at forhindrer at vand og fugt trænger op gennem undergrunden, og op i selve gulvkonstruktionen, hvorefter der støbes et nyt betonlag.

Herefter udlægges en dampspærre, og afhængig af gulvopbygningen, vil der kunne lægges mere isolering ind under selve gulvet. Der kan eksempelvis isoleres mellem gulvkonstruktionens strøer. Til sidst lægges det nye gulv.

Som sagt den dyreste type isolering, hvor der må påregnes en pris i omegnen af 3000-3500 kr. pr. m2, som inkluderer udgravning og etablering af nyt terrændæk, samt støbning af betonunderlag og lægning af nyt gulv.

Isolering af husets fundament og sokkel

En isolering af husets fundament og sokkel foregår udefra, ved at husets sokkel først graves fri, hvorefter soklen smøres ind i en vandtæt membran, som isolering etableres på.

Når isoleringen er etableret afsluttes der med en stålprofil, så der ikke trænger vand og fugt ned i isoleringen, og der påføres grus og sten som drænende lag.

Afhængig af opgavens omfang vil prisen på en isolering af husets fundament og sokkel være i omegnen af 2000 kr. pr. løbende meter.

Isolering af gulv

Isolering af etageadskillelse

En etageadskillelse henviser til det hulrum der er mellem to etager, og er en selvstændig konstruktion mellem de to etager. En etage er en fællesbetegnelse som blandt dækker over niveauerne mellem kælder og stuen, eller mellem stuen og en 1. sal.

Alt afhængig af den isolering du skal etablere, kan det være nødvendigt med en dampspærre for at minimere risikoen for fugtskader. Er du i tvivl om hvorvidt det er nødvendigt med en dampspærre, så er et godt råd at du indsætter en dampspærre. Så er du nemlig på den sikre side.

Selve isoleringen etableres ved at bore huller i gulvet, som herefter blæses eller sprøjtes fulde med isoleringsgranulat. Ved andre gulve vil det være nødvendigt at brække gulvet op først, og fylde hulrum med den ene eller anden form for isoleringsmateriale. Du kan også isolere loftet på den nederste etage.

Isolering af gulv i udestue

For at opnå den bedste isolering af en udestue anbefaler vi at isolere terrændækket, for på den måde at opnå den bedst mulige isolering af udestuen. Bemærk at alle materialer der indgår i forbindelse med isolering af gulv i udestuen, skal være beregnet til udendørs brug.

Hvorvidt din udestue overhovedet trænger eller behøver en gulvisolering, afhænger mest af alt af, om udestuen udelukkende skal bruges i sommermånederne, eller om udestuen også er tiltænkt til helårsbrug.

Skal udestuen udelukkende bruges i sommermånederne, så vil behovet for at isolere gulvet måske ikke være så stort, da den almene isolering i termotaget og udestuepartierne muligvis kan være isolering nok i sig selv.

Hvorfor du bør isolere dit gulv

En gulvisolering er en måde at sikre at dit gulv holder på varmen, hvilket overordnet set er godt for to ting, at en gulvisolering sikrer et bedre indeklima, og at den sparer en masse udgifter væk fra de kommende varmeregninger.

Det bedre indeklima kommer af at gulvisoleringen holder bedre på varmen, hvilket, udover at øge den generelle komfort i hjemmet, også sikrer bedre mod sygdomme, da gulvisoleringen sikrer en mere optimal temperatur i hjemmet.

En anden måde en isolering af gulv giver et bedre indeklima, er ved at modvirke sandsynligheden for at der opstår fugt i undergulvet, der kan resultere i skimmelsvamp, hvilket øger sundhedsrisikoen betragteligt.

I tillæg til det bedre indeklima så sparer man også en masse udgifter væk på sigt, da isoleringen holder bedre på varmen. Ved at holde bedre på varmen, så undgår du udgiften til den ekstra varmeregning, der ellers skulle til for at holde en optimal temperatur.

Der findes også den økonomiske fordel, at du med den rette isolering af gulvet, kan få din bolig til at rykke en energiklasse op. Ved salg og værdiansættelse af en bolig eller bygning, er energiklassen er vigtigt købsfaktor. Ved at at rykke op i energiklasse, kan du derfor øge salgsværdien af din bolig.

Hvornår du bør isolere dit gulv

Det kan være svært at vide hvornår gulvet har behov for en isolering, men ved følgende tilfælde vil der ofte være behov for en isolering af gulvet:

 • Hvis isoleringslaget er mindre end 100 mm.
 • Hvis bygningen er bygget før 1979
 • Hvis gulvet ikke i forvejen er blevet grundigt efterisoleret
 • Ved etablering af gulvvarme, renovering af badeværelse, eller renoveringer efter vandskader
 • Ved nybyggeri

Det kan være en god idé at isolere i forbindelse med etablering af gulvvarme, eller andre udskiftninger af gulvbelægningen, da der allerede er behov for at brække gulvet op ved disse typer af opgaver. På den måde slipper man for at skulle brække gulvet op af flere omgange.

Isolering af gulv

Regler for isolering af gulv

Der er flere regler forbundet med isolering af gulv. Blandt andet er der i bygningsreglementet opstillet krav om, at der i forbindelse med renoveringer af bygninger bliver efterisoleret, såfremt at det er en rentabel investering.

En god tommelfingerregel er at hvis den eksisterende isolering er på 75 mm. eller under, så er det ofte en rentabel investering af efterisolere. Ved etablering af efterisolering skal isoleringen have en tykkelse på 300 mm.

Hvad koster en gulvisolering

Det er ikke billigt at få etableret ny gulvisolering. Den endelig pris på en gulvisolering afhænger af flere ting. For det første er det afgørende hvilken type gulvisolering der er tale om.

Ved nogle gulve er det muligt at etablere gulvisoleringen ved at sprøjte eller blæse isoleringsgranulat ind under gulvet. Denne type gulvisolering er klart den billigste, men det er ikke alle gulve der har muligheden for at blive isoleret med isoleringsgranulat.

Følgende er vejledende prisestimater på isolering under gulvet, ved etablering og isolering af nyt terrændæk, samt ved isolering af husets fundament og sokkel.

 • Isolering under gulvet med isoleringsgranulat – 200-400 kr. pr. m2.
 • Isolering under gulvet – 1500-2000 kr. pr. m2 inklusiv opbrækning af eksisterende gulv, etablering af isolering og lægning af nyt gulv.
 • Etablering og isolering af nyt terrændæk – 3000 kr. pr. m2 inklusiv udgravning, støbning af nyt betongulv, etablering af isolering og lægning af nyt gulv.
 • Isolering af husets fundament og sokkel – 2000 kr. pr. m2.

Den endelige pris på gulvisoleringen vil dertil selvfølgelig være afhængig af arealet, indkøb af materialer og på den enkelte isolatør, hvis man ønsker isoleringen etableret af en professionel fagmand.

Du kan få håndværkerfradrag og energitilskud på din gulvisolering

Det er muligt at få et håndværkerfradrag på grønne og klimavenlige renoveringer, herunder etablering af gulvisolering. Håndværkerfradraget falder i 2022 til 12.900 kr.

Dertil kan du ansøge om energitilskud i forbindelse med etablering og isolering af terrændæk, samt isolering af husets fundament og sokkel. Energitilskuddet kan være på op over 10.000 kr. og ansøges direkte hos Energistyrelsen.

Få din isolering klaret af en professionel isolatør

Isolering af gulv er ikke en opgave man selv bør påtage sig, medmindre man har erfaring og viden på området. En forkert etableret isolering af gulvet kan nemlig fører til fugtskader, som kan have store økonomisk konsekvenser.

Vores anbefaling er derfor at man altid får etableret gulvisolering af en professionel isolatør, der har den fornødne erfaring og ekspertise til at levere et tilfredsstillende resultat.

Da isolering af gulve ikke er nogen nem eller billig opgave at få udført, så kan det være en god ide at undersøge markedet grundigt, så du er sikker på at du finder den rigtige isolatør, og så du har sikkerhed for at få leveret et tilfredsstillende resultat.

Du finder nemmest din næste isolatør ved at indhente tre gratis tilbud på gulvisolering hos 3byggetilbud.dk. Alt du skal gøre er blot at indsende en beskrivelse af din opgave, og du vil herefter blive sat i kontakt med tre forskellige isolatører, der alle er klar med et uforpligtende tilbud på din gulvisolering.

Få 3 uforpligtende og gratis tilbud her

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud hos 3byggetilbud.dk

Vi anbefaler at du benytter dig af 3byggetilbud.dk til at finde din næste isolatør, da der er flere gode fordele ved 3byggetilbud.dk, blandt andet at du hurtigt og nemt kan få tre gratis og uforpligtende tilbud på din opgave, men også at du kan opnå flere økonomiske fordele.

Fordele ved at benytte 3byggetilbud.dk

Den første klare fordel du opnår ved at benytte 3byggetilbud.dk, er den tid du sparer på at skulle lave det opsøgende arbejde, og finde frem til den helt rigtige isolatør. Hos 3byggetilbud.dk skal du nemlig blot indsende en beskrivelse af din opgave, og så overtager 3byggetilbud.dk ansvaret derfra med at finde isolatørerne.

Den næste klare fordel du opnår er hvor hurtigt det går, da 3byggetilbud.dk garanterer at du bliver sat i kontakt med isolatørerne inden for tre arbejdsdage. Du skal således blot indsende din opgavebeskrivelse, og ellers bare afvente at du bliver kontaktet med tre tilbud på din opgave – alt sammen inden for tre arbejdsdage.

I tillæg til hvor nemt og hurtigt du gennem 3byggetilbud.dk kan finde til, og få, tre tilbud på din opgave, så er der også klare økonomiske fordele forbundet med at benytte 3byggetilbud.dk.

For det første vil du som udgangspunkt være sikret bedre økonomisk tilbud, da 3byggetilbud.dk sætter din opgave i udbud. Når din opgave er sendt i udbud vil de mange isolatører på 3byggetilbud.dk kæmpe og konkurrere om at vinde din opgave, hvilket i langt de fleste tilfælde vil resultere i at prisen falder. Du vil derfor ofte være sikret bedre økonomiske tilbud, end hvis du selv står for at kontakte isolatøren.

En anden klar økonomisk fordel ved at benytte 3byggetilbud.dk er, at der følger en entreprisegaranti med på din opgave, som dækker ved eventuelle fejl og mangler. En entreprisegaranti er altså din økonomisk sikring for at arbejdet udføres korrekt. Entreprisegarantien hos 3byggetilbud.dk dækker op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Endeligt er der den store fordel ved 3byggetilbud.dk, at de tilbyder deres tjeneste helt gratis. Det koster dig altså ingenting at indsende en beskrivelse af din opgave, og da de tre tilbud du får på din opgave er uforpligtende, så vil det altså heller ikke koste dig noget, hvis du ender med at takke nej til alle tilbuddene.

Sådan får du 3 gratis og uforpligtende tilbud

Det er nemt, hurtigt og helt gratis at få tre uforpligtende tilbud hos 3byggetilbud.dk med tre enkle steps. For at få dine tre uforpligtende tilbud hos 3byggetilbud.dk skal du gøre følgende:

 1. Klik på knappen med ‘Få 3 gratis og uforpligtende tilbud’
 2. Udfyld og indsend opgaveformularen med din opgavebeskrivelse samt dine kontaktoplysninger
 3. 3byggetilbud.dk kontakter dig med henblik på at sætte dig i kontakt med 3 isolatører
 4. De 3 isolatører kontakter dig med hver deres tilbud
 5. Accepter det tilbud der passer dig bedst

Få 3 uforpligtende og gratis tilbud her